Số điện thoại:

0915.160.365

Địa chỉ email:

dongphucthinhphat@gmail.com

Địa chỉ:

40/8 Bàu Cát 1, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh